Mentiuni Legale

SECȚIUNEA I - NOTIFICARE LEGALĂ

Acest site web este proprietatea Onduline Materiale de Constructii SRL al cărei sediu social este: Bucuresti, str. Navodari 30-32, Sector 1, înregistrată cu nr.RO 5541163 Directorul de publicare a site-ului este Nay Tawile si Tomasz Flis în calitatea lor de CEO ai companiei.  Site-ul este publicat și găzduit de Onduline S.A.S. – Franta.

Site-ul este publicat și găzduit de:

Alter Way, Bat D, 1 Rue Royale, 92210 Saint-Cloud - www.alterway.fr

Misiunea site-ului este de a furniza informații generale despre companie și produsele pe care le produce si distribuie.

 

Contacte utile

Onduline Materiale de Constructii SRL

Str. Navodari 30-32, Sector 1, Bucuresti

Tel: +4 021 233 12 64

[email protected]

 

Proprietatea intelectuală

Site-ul în ansamblu, precum și fiecare dintre elementele care îl compun în mod independent, în special programe și inovații specifice și conținut care includ date, texte, imagini statice sau animate, logo-uri, sunete, grafice, fișiere, sunt proprietatea exclusivă a Grupului Onduline sau a terților care i-au acordat o licență. Orice reprezentare totală sau parțială a site-ului sau a uneia dintre componentele acestuia fără autorizarea expresă a Grupului Onduline este interzisă și ar constitui o încălcare sancționată prin articolele L.335-2 și respectarea Codului de proprietate intelectuală.

Bazele de date de pe site sunt protejate de articolele L.341-1 și următoarele din Codul de proprietate intelectuală francez și  pedepsește orice extragere sau reutilizare a conținutului substanțial calitativ sau cantitativ din bazele de date.

Mărcile comerciale și logourile care apar pe site sunt mărci comerciale înregistrate de către Grupul Onduline sau de către terți. Orice reproducere, imitare sau utilizare, totală sau parțială, a acestor semne distinctive, fără autorizare expresă și cu încălcarea interdicțiilor prevăzute la articolele L.713-2 si următoarele din Codul de proprietate intelectuală francez, atrage responsabilitatea autorului.

Alte semne distinctive, în special denumiri corporative, denumiri comerciale, semne, nume de domenii reproduse pe site sunt proprietatea Grupului Onduline sau a terților și orice reproducere fără autorizare expresă ar putea constitui uzurpare atrăgând responsabilitatea autorului său pe baza articolului 1382 din Codul civil.

 

Avertisment privind informațiile

Grupul Onduline nu poate garanta caracterul complet, actualitatea și actualizarea informațiilor publicate pe site-ul său web. Vizitatorul recunoaște că folosește aceste informații pe propria răspundere. Grupul Onduline nu își asumă răspunderea pentru nicio daună directă sau indirectă rezultată dintr-o eroare sau informație consultată pe site sau pe unul dintre site-urile asociate acestuia și, în general, pentru nicio problemă care ar putea rezulta din dificultăți legate de funcționarea site-ului. Acest site web poate conține linkuri către site-uri externe, pentru care Grupul Onduline nu își asumă răspunderea pentru conținut. Utilizatorii unui site extern nu pot stabili legături profunde către acest site fără permisiunea prealabilă scrisă a Grupului Onduline.

 

Politica editorială

Informațiile furnizate și găzduite pe acest site web au fost cercetate și scrise de profesioniști calificați angajați de Grupul Onduline. Informațiile sunt prezentate cât mai clar posibil. Cadrul deontologic și organizatoric în care își desfășoară activitatea editorii este definit de Grupul Onduline. Dacă doriți să aflați mai multe, ne puteți contacta prin intermediul datelor de contact furnizate în această „notificare legală”.

 

Politica de publicitate

Bannerele publicitare sau schimbul de linkuri cu parteneri industriali sau comerciali privilegiați pot fi o sursă de beneficii în natură sau contribuții financiare la producerea de documente sau organizarea de evenimente, dar nu reprezintă o sursă de finanțare pentru acest site web și nu influențează politica editorială a site-ului web.

 

SECȚIUNEA II - POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul acestei Politici de confidențialitate este de a defini principiile și liniile directoare implementate de GRUPUL ONDULINE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor web administrate de Grup.

Noțiunea de „date cu caracter personal” sau „date cu caracter personal” corespunde definiției date de articolul 4 din Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (RGPD 2016/679), adică orice informație care poate permite identificarea directă sau indirectă a unei persoane fizice: nume, prenume, adresa IP, adresa de e-mail etc.

Grupul Onduline își afirmă angajamentul de a respecta legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor și se obligă să păstreze securitatea, confidențialitatea și integritatea datelor.

Grupul Onduline se obligă în mod oficial să nu vândă, să închirieze, să schimbe sau să ofere informații cu caracter personal.

 

1. Domeniul de aplicare și excluderea

Această Politică se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de Grupul Onduline de pe site-urile sale web:

https://ro.onduline.com/ro

Această politică nu se aplică prelucrărilor de date efectuate pe site-uri aparținând unor terți sau aplicațiilor pentru care Grupul Onduline nu este operator.

Această Politică vizează, de asemenea, prelucrările de date efectuate în contextul:

 • Recrutării angajaților Grupului Onduline
 • Gestionării furnizorilor de servicii și partenerilor Grupului Onduline

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este:

 • executarea unui contract de prelucrare a donațiilor online
 • consimțământ pentru alte tratamente

 

2. Date colectate

Datele colectate diferă în funcție de scopul prelucrării datelor asociate.

 • Formular de căutare a site-ului în țara dumneavoastră: Colectăm detaliile dumneavoastră de autentificare, codul poștal și orașul;
 • Formular de solicitare a informațiilor prin e-mail: Colectăm informațiile dumneavoastră de contact (e-mail), codul poștal, orașul;
 • Înregistrarea contului de utilizator: Colectăm informațiile dumneavoastră de contact (e-mail), un nume de utilizator și o parolă generată de utilizator;
 • Abonare la newsletter: Colectăm informațiile dumneavoastră de contact (e-mail)
 • Datele de conectare (adresă IP, dată/ora, tip de browser, URL vizitat) la diferitele site-uri sunt colectate în mod indirect.

 

3. Utilizarea datelor colectate

Fiecare colectare de date este efectuată în mod specific în scopuri explicite și este indicată în mod clar pe pagina Site-ului unde sunt colectate datele. De asemenea, veți fi informat dacă datele solicitate sunt necesare sau opționale pentru îndeplinirea scopului, precum și consecințele nefurnizării datelor necesare.

Grupul Onduline își rezervă dreptul de a crea mijloace de colectare suplimentare și/sau complementare. În acestă privință, Grupul Onduline va specifica, în conformitate cu reglementările, scopurile specifice ale prelucrării datelor respective pe pagina de colectare a datelor.

Grupul Onduline nu efectuează nicio prelucrare de date care să conducă la luarea deciziilor complet automatizate pe baza datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele colectate sunt utilizate în diferite scopuri:

 • Formular de căutare a site-ului țării dumneavoastră: datele colectate prin intermediul acestui formular sunt folosite pentru a prelucra solicitarea dumneavoastră și  pentru a crea statistici. Informațiile privind locația (codul poștal și orașul) sunt folosite pentru a vă redirecționa către  entitatea Grupului care cel mai probabil vă va satisface cerințele.
 • Formular de solicitare de informații prin e-mail: datele colectate prin intermediul formularului de contact sunt folosite pentru a prelucra  solicitarea dumneavoastră si pentru a produce statistici. Informațiile privind locația (codul poștal și orașul) sunt folosite pentru a redirecționa solicitarea dumneavoastră către cea mai apropiată locație posibilă.
 • Înregistrarea contului de utilizator: datele colectate sunt folosite pentru înregistrarea și gestionarea unui profil de utilizator pe site.
 • Date de conectare: Datele de conectare sunt folosite pentru a asigura securitatea și trasabilitatea datelor cu caracter personal. Aceste date sunt folosite și în scopuri statistice privind consultarea și vizitarea site-urilor noastre web

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

Destinatarii datelor sunt de mai multe feluri:

 • Echipele Grupului Onduline;
 • Persoanele împuternicite de operator și parteneri pentru prelucrarea datelor respective;
 • Acolo unde este cazul, autoritățile judiciare și administrative, în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile.

Aceste categorii de destinatari sunt completate, acolo unde este cazul, de categorii specifice fiecărei operațiuni de prelucrare a datelor și la care se face referire în mod explicit în notificările de pe pagina de colectare a datelor.

Transmiterea datelor cu caracter personal către destinatari (indiferent de natura lor juridică, fie că sunt subcontractanți, operatori de date sau simpli destinatari) se efectuează în mod sigur și cu aplicarea unui acord între Grupul Onduline și fiecare destinatar. Grupul Onduline se obligă să se asigure că fiecare destinatar cunoaște principiile directoare ale protecției datelor cu caracter personal și se supun acestora în aplicarea legii și/sau a unui contract specific.

Lista procesatorilor și partenerilor cărora li se pot transmite date cu caracter personal

 • Google  (for Google Analytics, Google Maps, Recaptcha, Google Font API, Google Tag Manager);
 • Algolia
 • YouTube 
 • Facebook Pixel 
 • LinkedIn Pixel 
 • reCAPTCHA / Antibot  

 

5. Cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră

Perioadele de păstrare aplicate de Grupul Onduline respectă reglementările aplicabile în Franța la data prezentei, precizându-se că unele dintre datele dumneavoastră pot fi reținute și utilizate în termenele de prescripție prevăzute de lege în cazul unei acțiuni în justiție. Pentru formularul de contact, datele dumneavoastră personale sunt păstrate timp de 2 ani de la ultimul contact.

 

6. Cazul prelucrărilor de date efectuate în scopul gestionării furnizorilor de servicii și partenerilor și clienților

Parteneri și prestatori

Grupul Onduline poate, de asemenea, să prelucreze Date cu caracter personal despre dumneavoastră atunci când compania dumneavoastră este în discuții sau a finalizat un contract cu Grupul Onduline ca furnizor de servicii sau partener.

În acest context, Grupul Onduline va colecta informații referitoare la:

 • persoana/persoanele de contact indicată(e) la Grupul Onduline cum ar fi persoana de contact indicată în formular, principala persoană recomandată pentru contract, persoana de contact pentru facturare și orice altă persoană de contact: nume, prenume, adresa de e-mail de serviciu, numărul de telefon de serviciu, funcția și toate informațiile conținute în schimburile de date (natura solicitării etc.);
 • semnatar(ii) contractului: nume, prenume, funcția, semnătura.

Aceste Date sunt destinate, după caz, angajaților responsabili cu urmărirea relației comerciale și/sau parteneriatului, contabilității/facturării și angajaților departamentelor implicate în solicitare/contract.

Se colectează și se stochează:

 • pentru solicitările de oferte care nu conduc la încheierea unui contract: timpul necesar analizării si urmăririi solicitării+ un (1) an de la încheierea solicitării (sau ultimul contact, daca este cazul);
 • pentru contracte și în vederea executării contractului: durata relației contractuale;
 • în scopul îndeplinirii interesului nostru legitim de a asigura protecția si apărarea drepturilor noastre în cazul unui litigiu, pe o perioadă de cinci (5) ani de la încetarea relației contractuale.

Clienți

În cursul activităților sale, Grupul Onduline poate prelucra o cantitate limitată de date cu caracter personal cu privire la clienții noștri.

În acest scop, pot fi înregistrate identitatea, funcția, e-mailul, adresa și numărul de telefon ale persoanei vizate.

Aceste date vor fi folosite doar pentru contacte legitime de către Grupul Onduline și nu vor fi transferate unei terțe părți.

În conformitate cu reglementările în vigoare, aceste date pot fi păstrate pe durata relației contractuale dintre Grupul Onduline și client, sau la trei ani de la ultimul contact cu persoana vizată în cazul prospectării unui potențial contract.

 

7. Cazul prelucrărilor de date efectuate în scop de recrutare

Grupul Onduline poate prelucra Date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră atunci când trimiteți o cerere nesolicitată sau solicitați o reclamă postată de Grupul Onduline.

În acest context, datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt colectate:

 • direct către dumneavoastră în timpul procesului de recrutare;
 • indirect cu Terții pentru verificarea certificatelor și referințelor dumneavoastră, cu acordul dumneavoastră.

Sunt colectate următoarele date: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, experiență profesională și toate informațiile pe care ni le furnizați atunci când trimiteți cererea și/sau curriculum vitae și/sau interviurile: fotografie, competențe, nivel de educație, limbi străine vorbite, așteptări salariale, adresa de domiciliu, hobby-uri, situație familială etc.

Dacă ne furnizați detaliile unei persoane recomandate ca viitor client, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că persoana respectivă este la curent cu acest lucru și v-a dat acordul.

Aceste Date sunt colectate și stocate numai în contextul gestionării cererii dumneavoastră, pe baza interesului legitim al Grupului Onduline și/sau a Consimțământului dumneavoastră și nu sunt utilizate în niciun alt scop, în special comercial.

Acestea se păstrează:

 • în cazul unei cereri de succes: Datele referitoare la un angajat sunt păstrate pe perioada prezenței acestuia în cadrul Grupului Onduline și după plecarea acestuia pe perioada legală de păstrare aplicabilă.
 • în cazul unui rezultat negativ al unei cereri: doi ani, cu excepția cazului în care vă opuneți.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi în orice caz distruse la solicitarea dumneavoastră (consultați secțiunea privind detaliile de contact ale responsabilului cu protecția datelor), în termen de maximum 1 lună de la solicitarea dumneavoastră.

Aceste date sunt prelucrate de personalul responsabil cu recrutarea în cadrul Grupului Onduline și, printre altele, din motive tehnice și logistice, de către subcontractanții Grupului Onduline.

 

8. Securitatea datelor dumneavoastră

Grupul Onduline este deosebit de dedicat protejării datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm. Aceste operațiuni sunt efectuate într-un mod sigur.

Implementăm măsurile tehnice, fizice și organizatorice necesare pentru a preveni, pe cât posibil, orice modificare, pierdere sau acces neautorizat la datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

9. Stocarea datelor

Datele cu caracter personal sunt stocate în  Uniunea Europeană în bazele de date sau fișierele Grupului Onduline sau în cele ale furnizorilor de servicii cu care Grupul are o relație contractuală dedicată.

 

10. Drepturi referitoare la datele cu caracter personal

În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de a vă rectifica datele cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de limitare în condițiile prevăzute la articolul 18 din RGPD;
 • dreptul de a obiecta din motive legitime;
 • dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră;
 • pentru prelucrarea datelor bazată pe consimțământ, să vă retrageți consimțământul în orice moment;
 • dreptul la Perioadele de păstrare aplicate de Grupul Onduline respectă reglementările aplicabile în Franța la data prezentei, precizându-se că unele dintre datele dumneavoastră pot fi reținute și utilizate în termenele de prescripție prevăzute de lege în cazul unei acțiuni în justiție. Pentru formularul de contact, datele dumneavoastră personale sunt păstrate timp de 2 ani de la ultimul contact.cu caracter personal daca:
 • vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor sub rezerva consimțământului;
 • vă opuneți în mod valabil prelucrării datelor;
 • au fost prelucrate ilegal;
 • legea o cere.

În conformitate cu articolul 40-1 din Legea franceză privind protecția datelor [se va adapta conform legislației locale], aveți, de asemenea, posibilitatea de a oferi instrucțiuni privind păstrarea, ștergerea și comunicarea datelor dumneavoastră cu caracter personal după moartea dumneavoastră.

 

11. Revendicări

Dacă aveți o reclamație, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la [email protected]

Sau prin poștă:

Responsabilul cu protecția datelor

Grupul Onduline

24 Quai Gallieni,

92150 Suresnes

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la CNIL în conformitate cu Regulamentul European (www.cnil.fr).

 

SECȚIUNEA III - DATE DE AUTENTIFICARE, TRACKERE ȘI MODULE COOKIE

Ce este un cookie? Ce este un tracker?

Un cookie, cunoscut și sub denumirea de „indicator de conexiune”, aparține familiei „elementelor de trasabilitate”. Este un fișier text depus într-un spațiu dedicat de pe computer sau dispozitivul mobil atunci când vizitați un site web.

Un cookie permite, pe durata valabilității sale, să recunoască computerul sau dispozitivul mobil pe care îl utilizați de fiecare dată când accesați site-ul nostru web. Nu vă identifică personal, ci doar recunoaște browserul web de pe computer sau dispozitivul mobil.

În prezent, există și alte tipuri de trackere. Pixelul invizibil, numit și GIF transparent sau etichetă de acțiune. Acesta este un fragment de cod care apare ca o imagine minusculă pe pagina web. Poate fi folosit pentru a recunoaște ora și data la care a fost vizualizată o pagină și pentru a colecta informații tehnice, cum ar fi adresa IP sau configurația dispozitivului.

Modulele cookie, elementele de trasabilitate și informațiile colectate prin aceste mijloace sunt păstrate maxim 13 luni.

Unele module cookie și trackere transferă date către companiile GOOGLE și FACEBOOK stabilite în Statele Unite. Aceste companii au aderat la Scutul de confideníalitate, un mecanism de autocertificare pentru companiile stabilite în Statele Unite, care în prezent nu mai este recunoscut de Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal transferate de o entitate europeană către companiile stabilite în Statele Unite.

Vă puteți exercita drepturile cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, în același mod ca și în secțiunea II a acestei Politici.

Pentru a respecta obligația de transparență impusă de RGPD, detaliem mai jos diferitele trackere pe care le folosim pe site-ul nostru web.

Modulele noastre cookie tehnice

Aceste module cookie sunt esențiale pentru accesarea, consultarea și utilizarea informațiilor și serviciilor site-ului web. Acestea ne permit să vă recunoaștem browserul, să vă indicăm vizita pe o anumită pagină a site-ului nostru web, să vă îmbunătățim confortul navigării (adaptarea rezoluției afișajului, păstrarea limbii utilizate, memorarea parolelor și a informațiilor referitoare la un formular online etc.), pentru a implementa măsuri de securitate și pentru a vă păstra opțiunile privind modulele cookie și elementele de trasabilitate.

Aceste module cookie tehnice nu pot fi dezactivate sau setate, altfel nu veți putea accesa site-ul web, informațiile și serviciile acestuia.

Vă puteți seta browserul să blocheze instalarea acestor module cookie pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil, dar unele caracteristici și servicii ale site-ului nu vor funcționa normal.

Domeniu: https://ro.onduline.com/ro

Aceste module cookie tehnice sunt următoarele:

      Google Font API 

Perioada de păstrare: 12 luni;

Temei juridic: interesele legitime ale Grupului Onduline de a-și opera site-ul web;

Finalitate: Pentru a afișa fontul armonizat pe paginile site-ului nostru.

Google Fonts nu setează cookie-uri. Cu toate acestea, dacă un font este solicitat de browserul vizitatorului, adresa IP a vizitatorului este înregistrată de Google și utilizată în scopuri analitice (pentru a arăta popularitatea fiecărui font și pentru a determina ce site-uri web folosesc fonturi Google. Aceste date sunt apoi publicate și disponibile în Google, baza de date Google BigQuery a fonturilor.

      Language

Perioada de păstrare: sesiune;

Temei juridic: interesele legitime ale Grupului Onduline de a-și opera site-ul web;

Finalitate: Pentru a păstra limba folosită pe site-ul nostru web. Modulul nu este personal și este folosit pentru buna funcționare a site-ului.

      Antibot 

Temei juridic: interesele legitime ale Grupului Onduline de a-și opera site-ul web;

Perioada de păstrare: după 1 an;

Finalitate: pentru a evita boții sau software-ul spam de toate tipurile și pentru a ne proteja site-ul web de atacurile bot.

      Google Maps

Perioada de păstrare: 12 luni;

Temei juridic: interesele legitime ale Grupului Onduline de a-și opera site-ul web;

Finalitate: Pentru a vă arăta locațiile conform solicitărilor dvs. în modul cel mai ușor de utilizat, pe baza adresei dvs. IP.

      Algolia 

Perioada de păstrare: 12 luni;

Temei juridic: interesele legitime ale Grupului Onduline de a-și opera site-ul web

Finalitate: Pentru a utiliza funcția de căutare a Algolia pe site-ul nostru web și a oferi rezultate rapid.

      Yett 

Perioada de păstrare: 12 luni;

Temei juridic: interesele legitime ale Grupului Onduline de a-și opera site-ul web;

Finalitate: pentru a controla execuția scripturilor (terțe) precum analizele.

      jsDelivr 

Perioada de păstrare: 12 luni;

Temei juridic: interesele legitime ale Grupului Onduline de a-și opera site-ul web;

Finalitate: Pentru a furniza mai rapid conținutul ofertelor noastre online, în special fișiere precum grafică sau scripturi, cu ajutorul serverelor distribuite la nivel regional sau internațional (numite CDN, Content Delivery Network). Politica de confidențialitate jsdelivr.com precizează în mod expres că compania nu utilizează cookie-uri sau alte servicii de urmărire.

      Modulele noastre cookie de măsurare a audienței și de statistică

Cookie-urile de măsurare a audienței stabilesc statistici privind numărul de vizite pe site și utilizarea serviciilor noastre. Pot fi astfel colectate statistici privind numărul de vizite, conținutul și paginile afișate. Aceste statistici fac posibilă îmbunătățirea interesului și ergonomiei serviciilor noastre.

Puteți accepta sau refuza depunerea acestor Cookie-uri prin consola „Cookies & Trackers Management”.

Refuzul depunerii acestor Cookie-uri ne va împiedica să stabilim statistici anonime.

      Google Analytics 

Perioada de păstrare: De la o sesiune la 2 ani;

Temei juridic: Consimțământ;

Scop: Pentru a colecta datele dumneavoastră de navigare și a le transmite către Google pentru Google Analytics, un instrument de analiză oferit de Google. Utilizează cookie-uri care ne permit să analizăm modul de utilizare a site-ului nostru web și să creăm tablouri de bord despre activitățile site-ului nostru pentru a îmbunătăți experiența noastră pe site-ul nostru.

https://policies.google.com/technologies/cookies

      Google Tag Manager  

Perioada de păstrare: 26 de luni;

Temei juridic: Consimțământ;

Scop: Pentru a facilita instalarea de cookie-uri Google Analytics neesențiale și cookie-uri de marketing. Nu este un cookie, este esential pentru buna functionare a site-ului nostru, si nu are data de expirare.

https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

      Facebook Pixel  

Perioada de păstrare: 6 luni;

Temei juridic: Consimțământ;

Scop: Pentru a colecta datele dvs. de navigare atunci când ajungeți pe site-ul nostru prin Facebook și a le transmite către Facebook. Acesta urmărește acțiunile dvs. pe site-ul nostru web și potrivește datele dvs. de utilizator și contul dvs. de Facebook pentru a vă afișa conținut și reclame mai adaptate.

https://www.facebook.com/policy.php

      Pinterest Conversion Tag 

Perioada de păstrare: 6 luni;

Temei juridic: consimțământ;

Scop: Pentru a colecta datele dvs. de navigare și a le transmite către Pinterest. Acesta urmărește acțiunile pe care le întreprindeți pe site-ul nostru după ce vizionați Pinul nostru promovat și ne ajută să ne optimizăm oferta.

https://policy.pinterest.com/en/community-guidelines

      YouTube

Perioada de păstrare: 13 luni;

Temei juridic: consimțământ;

Scop: Pentru a colecta datele dvs. de navigare și a le transmite pe YouTube pentru a permite afișarea videoclipurilor.

Aceste cookie-uri sunt depuse de GOOGLE atunci când doriți să redați videoclipuri încorporate în paginile noastre web. Puteți accepta sau refuza depunerea acestor cookie-uri prin consola „Cookies & Trackers Management”. Dacă refuzați să acceptați aceste cookie-uri, nu veți putea reda videoclipurile.

Când acceptați depunerea acestor cookie-uri, GOOGLE colectează și prelucrează unele dintre datele dumneavoastră personale. Pentru mai multe informații despre această prelucrare, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate:

https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/

      Trackerii noștri de publicitate sau marketing vizați:

Puteți accepta sau refuza depunerea acestor Cookie-uri prin consola „Cookies & Trackers Management”.

Refuzul de a folosi acest tracker ne va împiedica să vă oferim publicitate direcționată.

      Google Remarketing Tag

Perioada de păstrare: 26 luni;

Temei juridic: consimțământ;

Scop: Pentru a colecta datele dvs. de navigare și a le transmite către Google pentru a măsura rentabilitatea investiției campaniilor noastre publicitare realizate cu Google.

 

Credite

Design, Graphic design, and development by VANKSEN 
www.vanksen.com  

Imagini
Fotolia, Gettyimages, Shutterstock, Onduline   

 

Puteți alege să împiedicați acest site să acumuleze și să analizeze acțiunile pe care le întreprindeți aici. Procedând astfel, vă veți proteja confidențialitatea, dar veti împiedica proprietarul site-ului să învețe din acțiunile dvs. și să creeze o experiență mai bună pentru dvs. și pentru alți utilizatori.